Rotary International

Rotary International

Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1.2 mil. medlemmer i 166 lande fordelt på 32.000 klubber.

I Danmark er der ca. 12.000 medlemmer i ca.280 klubber fordelt over 5 distrikter.

Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til under de 5 tjenestegrene:

1. At udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre

2. At lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet

3. At søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke

4. At fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle stillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre

5. At fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende arbejde med unge og yngre rotarianeres lederudvikling.