Rønde Rotary Klub

Man bliver medlem af Rotary ved at blive optaget i den klub, der passer bedst m.h.t. til beliggenhed og mødetidspunkt. Som medlem kan optages mænd og kvinder, der har en ledende stilling eller er indehaver af en selvstændig virksomhed eller på anden måde er aktiv og engageret i lokalsamfundet. Klubben optager medlemmer efter opfordring til den enkelte.

 

Det ugentlige møde i en Rotary klub varer halvanden time, og medlemmerne deltager, hvis ikke de er forhindret på grund af sygdom, bortrejse eller anden tvingende grund. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde

 

Webmaster: Bruno Henriksen, mesballe@fiber.dk